Achtergrond
ADAMAS is een Amsterdams netwerk van Credible Messengers. Een combinatie van ervaringsdeskundigen, criminologen, psychologen en andere professionals. Wij kennen 'de straat' en komen op voor jongeren die nu niet of nauwelijks gehoord worden. Door onze achtergrond herkennen we de frustraties, woede en ambities van deze jongeren. We zijn geworteld in de wijken en werken in een daadkrachtig netwerk zodat we snel kunnen schakelen.
Foto's: Stacii Samidin
Wij kennen 'de straat' en komen op voor jongeren die nu niet of nauwelijks gehoord worden.
Foto's: Stacii Samidin

ADAMAS Amsterdam is een netwerk van mensen die ‘de straat’ kennen en die opkomen voor jongeren die nu niet of nauwelijks gehoord worden. Jongeren die nog maar moeilijk bereikt worden, omdat ze teleurgesteld zijn en woedend. Gehard door weerstand en conflict.

Daar komt onze naam vandaan: ADAMAS betekent onverwoestbaar. Het is een Grieks woord dat ook verwijst naar onverwoestbare edelstenen die ontstaan door intense weerstand. En er is nog een betekenis: ADAMAS staat voor krachten die je beschermen tegen giftige invloeden van buitenaf.
Al die betekenissen staan voor wie we zijn en wat wij doen.

Voor ons is dit dan ook geen werk, maar een missie.
Fotografie: Stacii Samidin

Door onze eigen achtergrond kennen we de problemen van deze jongeren. We kennen hun verlangens, frustraties, woede en ambities, omdat het ook de onze zijn. Voor ons is dit dan ook geen werk, maar een missie. We zijn klokje rond beschikbaar, en geworteld in de wijken. Zo kunnen we snel schakelen. Met een daadkrachtig team van professionals in vele disciplines geven we de jongeren een stem en bieden we ze kansen. Ruwe diamanten zet je niet verder onder druk, maar moet je laten doen waar ze voor bedoeld zijn: schitteren.

Foto's: Stacii Samidin
ADAMAS is een netwerkorganisatie en wordt geleid door de Credible Messengers.

ADAMAS is een netwerkorgansiatie en wordt ieder half jaar geleid door 4 andere Credible Messengers. Voor het komende half jaar zijn dat: Marves, Rodney, Yasmine en Kaoutar. Het kernteam wordt gecoacht door André Platteel en Robin van den Maagdenberg van Your Lab en door Norah van der Meer en Annerieke Coenraads vanuit Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ).

ADAMAS is een initiatief van Your Lab en het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ).

Dit project komt tot stand met support van: Stichting Janivo, Dioraphte, Kans Fonds, VSB Fonds, Fundatie Santheuvel Sobbe, Triodos Foundation, het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) en de Gemeente Amsterdam.