Annerieke
Fotografie: Stacii Samidin

Hoe weet je wat je niet weet?’. Dat zei mijn vader om mijn nieuwsgierigheid te prikkelen. Je hebt anderen nodig om jouw blik te verruimen. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het is dat iemand zich verdiept in je verhaal en er dan iets aan toevoegt waardoor je meer gaat zien en ervaren. Toen ik bijvoorbeeld door onveiligheid in mijn verleden niet meer onbevreesd en onbevangen in het leven kon staan, zijn er diverse personen geweest die mij hebben leren leven zonder angst.

Met aandacht en inleving heb ik me de afgelopen 10 jaar beziggehouden om in soms onmogelijke situaties toch beweging te krijgen. Bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg waar ik werk, hebben we te maken met complexe vraagstukken: criminaliteit, (vaak) schrijdende leefsituaties en wantrouwen –ook in de overheid en gemeente. Dat soort complexe vraagstukken los je niet in je eentje op; daar is een netwerk van mensen voor nodig die vanuit diezelfde interesse werkt. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Instanties waar ik nauw mee samenwerk laten zich soms (noodgedwongen) leiden door bezuinigingen, tijdgebrek, wachtlijsten en checklists. De noodzakelijke connectie tussen verschillende instanties ontbreekt vaak. Oplossingen worden dan onbereikbaar.

Met het diverse netwerk van Credible Messengers kunnen werelden aan elkaar gehecht worden. Vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de Gemeente Amsterdam mag ik, samen met Your Lab en mijn collega’s, zorgen voor een krachtige structuur zodat dit netwerk slagvaardig kan zijn en kan groeien. Mijn taak daarin is om diverse disciplines te ontsluiten en aan ADAMAS te koppelen: veiligheidszorg, welzijn, sociale faciliteiten, innovatie en wetenschap. Ik zie mezelf als breekijzer om gesloten systemen te openen zodat we snel en daadkrachtig kunnen reageren op situaties die directe aandacht vragen. Het doel is simpel: jongeren die in de criminaliteit (dreigen) raken een kans bieden – ze laten schitteren in hun volle kracht.