Norah
Vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) ben ik onder andere verantwoordelijk voor het helpen mogelijk maken van het Credible Messengers Netwerk van ADAMAS. Daarin faciliteer ik mede de organisatie van het netwerk, begeleid de activiteiten die Credible Messengers doen.
Fotografie: Stacii Samidin

Als socioloog en human-centered designer rust ik niet totdat we het onmogelijke mogelijk maken en we duurzaam de problemen oplossen die bewust of onbewust in de samenleving geslopen zijn. De rode draad in alles wat ik doe is dat ik er heilig in geloof dat we met de juiste mensen gezamenlijk kloven in de samenleving kunnen dichten, of op z’n minst kunnen overbruggen. Samen met collega’s proberen we op nieuwe en betere manieren beter samen te werken in lijn met de beweging waarvoor ADAMAS staat.

In mijn persoonlijke ontwikkeling en tijdens avonturen op mijn eigen pad heb ik altijd kunnen vertrouwen Credible Messengers die mij gevraagd en ongevraagd van advies hebben voorzien, hebben gesteund of hun netwerk voor mij hebben opengesteld. Elke keer weer vanuit de vraag ‘Wat heb jij nodig om verder te komen?’. Nu zet ik mijn ervaring, energie en netwerk in om samen met de Credible Messengers ervoor te zorgen dat de aantrekkingskracht van ADAMAS vleugels krijgt en Credible Messengers volop kunnen doen waar ze in geloven: alle amsterdamse jongeren perspectief bieden.