Groepsbegeleiding
Fotografie: Stacii Samidin

De ervaring leert dat je destructief gedrag niet zozeer verandert door te praten maar door met jongeren activiteiten te gaan doen om vervolgens op hun gedrag te reflecteren. Reflecties worden minder persoonlijk opgevat en je kan in de activiteit direct oefenen met ander gedrag en wat dat je oplevert.

In het Credible Messengers-netwerk kunnen we allerlei activiteiten aanbieden: van sport, muziek tot koken. De Credible Messengers hebben tijdens hun opleiding geleerd hoe ze tijdens de workshop op het gedrag van jongeren kunnen reflecteren zodat destructief gedrag veranderd wordt en er kansen en mogelijkheden ontstaan.

Fotografie: Stacii Samidin

ADAMAS is een netwerk waar Credible Messengers elkaar ook onderling opzoeken en versterken. Rodney verzorgt kook- en muziekworkshops voor jongeren en Marves en Jeffrey begeleiden als ambulante jongerenwerkers bij stichting JDK (Jongeren Die het Kunnen) een groep jongeren om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Die samenwerking heeft geleid tot een workshopreeks met zichtbare impact bij de deelnemers.

Wil je meer weten? Mail dan naar: adamas@crediblemessengers.nl