Preventief fouilleren
Foto: Stacii Samidin
Bij de Politie Eenheid Amsterdam wordt nagedacht over toekomstige innovatieve oplossingen om Amsterdam veiliger te maken en het wapenbezit onder Amsterdammers te helpen verminderen. ADAMAS heeft meegedacht in mogelijke oplossingen en advies gegeven over de ethische uitgangspunten rondom gerichte wapencontroles.