Wijkbemiddeling
Fotografie: Stacii Samidin

Regelmatig zijn er spanningen tussen groepen jongeren en buurtbewoners, als het gaat om overlast of rellen. De Credible Messengers bemiddelen om conflicten op te lossen; veelal gaat het om onuitgesproken frustraties en/of vooroordelen. Tijdens de Credible Messengers opleiding wordt aandacht besteed aan het voeren van conflictgesprekken en het faciliteren van een sfeer waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt. Het gaat in de bemiddeling er niet om dat een de partijen in het gelijk wordt gesteld, maar om elkaar te leren kennen en vervolgens een oplossing te vinden waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Fotografie: Stacii Samidin

In Amsterdam-Noord werd door buurtbewoners rondom het IJplein meldingen gedaan van overlast waar jongeren uit de wijk bij waren betrokken. Door bezuiniging van de afgelopen jaren zijn er nauwelijks nog jongerencentra. Jongeren komen in hun vrije tijd samen om te voetballen in de kooi - waar omwonenden last van hadden. Credible Messengers (zie hieronder) namen het voortouw om een dialoogavond te organiseren tussen beide leefwerelden waarna de jongeren een plek in de Huis van de Wijk is aangeboden waar ze terecht kunnen.

Voor meer informatie over bemiddelingstrajecten, mail: adamas@crediblemessengers.nl